Matjaž Jež: Po vodnih poteh (predavanje)


 
Vetrinjski dvor, ponedeljek, 5. 11. 2018, ob 19.00
 
Voda je vir življenja za vse nas in za vsa druga živa bitja. Spoznali bomo kroženje vode v naravi in njene različne pojavne oblike ter pomen vode za ohranjanje ekoloških sistemov, habitatov in vrst. Posvetili se bomo tudi svetovnemu dnevu mokrišč in njegovi vlogi pri ohranjanju narave. Sprehodili se bomo po pokrajinah SV Slovenije, predvsem Pohorja in Kozjaka, ter spoznali značilna vodna okolja divjih gorskih potokov in skrivnostnih šotnih barij. Soočili se bomo tudi z izzivi podnebnih sprememb in spoznali ukrepe, ki jih lahko sami izvedemo v okviru planskih društev za omilitev posledic podnebnih sprememb.