Obvestilo

Društvena pisarna bo v petek, 15. 11. 2019, odprta samo od 11.00 do 12.00 ure.


Obveščamo vas, da je planinski koledar za leto 2020 že na društvu in vas vabimo k nakupu.


Obveščamo vas, da je zadnji del POTI PO SVEČINSKIH GORICAH od ceste Zgornja Kungota – Jurij ob Pesnici do žiga pri Brunčku trenutno neprehoden.