Odsek za varstvo narave

Varuh Tel. št. E-pošta
Špela Recer 031 211 710 spela.recer@gmail.com

Odsek za varstvo narave spremlja dejavnosti Planinskega društva Maribor Matica, jih usmerja in načrtuje, da potekajo v skladu z načeli varovanja gorske narave.

Cilji Odseka za varstvo narave:

  • Doseči razumevanje pojmov, dejstev, procesov in zakonitosti s področja žive in nežive narave in pestrosti življenja,
  • pridobivanje dodatnih znanj, potrebnih za zaznavanje in razumevanje ekoloških pojmov,
  • razvijati odgovoren odnos do okolja in narave in spodbuditi interes za njegovo aktivno varovanje, spodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave, razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave,
  • spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih posegov v naravno okolje,
  • seznanjati o globalnem pomenu gorskih ekosistemov.

Naloge varuhov gorske narave so:

  • Dajanje pobud, mnenj in predlogov za izvajanje oziroma vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD na področju spoznavanja in varovanja gorske narave,
  • sodelovanje s pristojnimi Zavodi za varstvo naravne dediščine,
  • organiziranje usposabljanj za člane društva, s katerim pridobijo poglobljena znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave,
  • načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino,
  • opozarjanje na dejavnosti z negativnimi vplivi na naravno okolje.

Program varstva narave 2017:
11. 6. 2017 Ravno v naravno – ekskurzija ob reki Dravi ; 2. Drava festival
24. 6 – 1. 7. 2017 Soustvarjamo z naravo – naravoslovne delavnice v okviru mladinskega letovanja
17. 9. 2017 S kolesom se pride najdlje, izlet ob Tednu mobilnosti
11. 12. 2017 Ob dnevu gora po mestnih gričih

Program organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanja narave, Mestna občina Maribor.