Razpis za najem Koče na Žavcarjevem vrhu

Planinsko društvo Maribor Matica objavlja

RAZPIS

zbiranja ponudb za najem planinske Koče na Žavcarjevem vrhu.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti ter Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč.

Pisne prijave s potrdili o izpolnjevanju pogojev pošljite po pošti na naslov društva: PD Maribor Matica; Jurčičeva ulica 8; 2000 Maribor
v zaprti kuverti s pripisom »za razpisno komisijo«
najkasneje do 9. maja 2019
.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 5. junija 2019.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
od 1. julija 2019 za obdobje najema.

Za več informacij o razpisu pokličite na tel. štev. 041/339-994
ali 031/685-400.

Predsednik PD Maribor Matica

Jure Fišer