Kozjak

Severno od reke Drave se vzpenjajo pobočja Kozjaka. To je območje Vzhodnih Alp, ki se proti severu navezuje na območje Vzhodnih Alp, ki se proti severu navezuje na široko gmoto Golice v Avstriji. Relief je zaradi globokih dolin, ki potekajo v smeri sever-jug, precej razgiban. Za območje so značilne metamorfne kamnine, ki se uvrščajo med najstarejše v Sloveniji – blestniki, skrilavci in amfiboliti. Številni dravski pritoki so v hribovje izdolbli globoke prečne doline, jarke, jame, grabe in ga razrezali na veliko stranskih hrbtov. Nekdaj obširne bukove gozdove prerašča smreka. Območje je redko poseljeno, značilna je poselitev v obliki celkov in raztresenih zaselkov. Prevladujoča gospodarska raba je gozdarstvo, v manjši meri kmetijstvo, predvsem travništvo, pašništvo in sadjarstvo. Pester gozd, suhi in mokrotni travniki so zatočišče redkih in ogroženih živalskih vrst.

Naravne vrednote Kozjaka

Fikejeva tisa, ident. št.: 528
Pomen: državni; zvrst: drev

Fikejeva lipa, ident. št.: 6556
Pomen: lokalni; zvrst: drev
Vražje skale, ident. št.: 6559
Pomen: lokalni, zvrst: geomorf
Slikovite konglomeratne skale in pojavi selektivne erozije
Pernice – lipa, iden. št.: 6712
Pomen: lokalni; zvrst: drev
Junčkova lipa; ident. št.: 7358
Pomen: lokalni; zvrst: drev
Košenjak – Kozji vrh; ident. št.: 7330
Pomen: lokalni; zvrst: zool
Habitat divjega petelina in ruševca, suhe košenice in mokrotni travniki so rastišča redkih rastlin in živali, predvsem metuljev
Scroll to Top