Obvestilo

Obveščamo vas, da bo pisarna našega društva ponovno odprta za stranke od 1. 6. 2020 dalje.


Obveščamo vas, da je zadnji del POTI PO SVEČINSKIH GORICAH od ceste Zgornja Kungota – Jurij ob Pesnici do žiga pri Brunčku trenutno neprehoden.